profil

 
 

Život mi přináší situace, kdy se mohu stále a stále o něčem rozhodovat, neustále mohu hledat rovnováhu a nějaký balanc mezi situacemi, které vypadají a možná i jsou stejně lákavé.

A proto Balance Institut. Děkuji za možnosti hledání rovnováhy mezi prací a odpočinkem, dnem a nocí, prací a rodinou, povinnostmi a zájmy, radostí a smutkem, ženstvím a mužstvím - můžete si doplnit svoje vlastní situace, hodnoty a lákadla.

 

BIOGRAFIE:

Po maturitě na gymnáziu jsem asi dva roky studovala na právnické fakultě a pracovala na různých asistentských pozicích, ale nějak mě to nakonec odválo na MU Brno Filozofickou fakultu učitelský obor ruština -psychologie (SZ 1989). Po revoluci se mi nabídla příležitost vystudovat odbornou psychologii také na MU Brno (SZ 1991)

Moje skutečné pracovní nasazení začalo v ambulanci klinické psychologie při psychiatrii jedné příjemné okresní nemocnice - výborné zkušenosti, skvělí kolegové a možnost udělat si atestaci. Do toho jsem vyučovala psychologii na obchodní akademii, gymnáziu a soukromé škole.  Na MU Brno jsem vedla kurzy finštiny pro studenty hungaristiky - můj velký koníček 🙂

Po několika životních změnách a stěhování jsem se rozhodla pro soukromou praxi, měla jsem v té době za sebou kromě atestace na ILF i  supervidovany výcvik v PCA, kurzy hypnozy, relaxací, energetizací, Sokratovského rozhovoru, sportovní a rekondiční masáže, Shiatzu.

Nové prostředí a nová  praxe - přicházejí nové zkušenosti a objevuji nové metody - kineziologie, one brain, EFT, Spinal touch, Terapeutic touch, Reconnection, reflexní terapie, neuroreflexní stimulace, homeopatie, fytoterapie, Mohendžodáro, které jsou zaměřené víc na práci s tělem a harmonizují ho společně s psychikou.

Propojení duše a těla pro mě začíná být zajímavým tématem a co se týká praxe, začínám eklekticky využívat vědomosti nabyté na různých seminářích a dlouhodobějších výcvicích i v literatuře, psychosomatika skrývá tolik zajímavostí

Dalším podnětem, který přichází z tohoto propojení je pohybový systém Pilates. Vystudovala jsem u Renaty Sabongui a mým koníčkem se staly kurzy Pilates, které vedu jako certifikovaná instruktorka.

Mám obrovské štěstí, že je mi moje práce i koníčkem a s pokorou naslouchám životním příběhům, které mi klienti s důvěrou svěřují..jsou mými velkými učiteli..děkuji

Velké díky patří i mojí rodině. Mám tři báječné děti, které mě neustále něčím překvapují a ve sledování jejich životní cesty nacházím neskutečné potěšení, baví mě jejich humor a jsem na ně pyšná 🙂 Mám podporujícího manžela, se kterým je radost si povídat i mlčet.

- Blanka

free vector