Vstupní pohovor a první sezení (60 minut)  .................  1200,-

Psychoterapie, každé další sezení (60 minut)  ..............   1000,-

Párová terapie (60 minut) .............................................  1700,-

Písemná zpráva (cena dle rozsahu) .........................  od 2000,-

 

Neuroreflexologie obličeje (50 minut)  .............................  500,-

Therapeutic touch (30 minut)  ..........................................  400,-

 

Balance Institut není smluvním zařízením se zdravotními pojišťovnami a není povinnen vést záznamy o poradenství a terapii ke kontrole jiným institucím. To zaručuje plnou diskrétnost a anonymitu klientů.

Klient hradí konzultace hotově na místě po skončení sezení.

Pokud se klient nemůže dostavit k sezení je třeba se omluvit nejpozději 24 hodin předem. V opačném případě bude sezení účtované v plné výši.

free vector